داستان بامزه باشگاه گلف

   داستان بامزه باشگاه گلف

تعدادیمرد در رخت کن یک باشگاه گلف هستند،موبایل یکی از آنها زنگ می زند،مردی گوشیرا بر میدارد و روی اسپیکر می گذارد و شروع به صحبت می کند،همه ساکت می شوند وبه گفتگوی او با طرف مقابل گوش می دهند. مرد:بله بفرمایید. زن:سلام عزیزم باشگاه هستی؟ مرد:سلام بله باشگاههستم. زن:من الان تویفروشگاهم یک کت چرمی خیلی شیک دیدم فقط هزار دلاره میشه بخرم؟ مرد:آره اگه خیلی خوشت اومدهبخر. زن:می دونی از کنارنمایشگاه ماشین هم که رد می شدم دیدم اون مرسدس بنزی که خیلی دوست داشتم رو واسهفروش آوردن خیلی دلم میخواد یکی از اون ها رو داشته باشم. مرد:چنده؟ زن:شصت هزار دلار. مرد: باشه اما با این قیمتی که داره بایدمطمئن بشی که همه چیزش رو به راهه. زن:آخ مرسی یه چیز دیگه هم مونده اون خونه ایکه پارسال ازش خوشم میومد رو هم واسه فروش گذاشتن 950000 دلاره. مرد: خوب برو بگو 900000 تا اگه میتونیبخرش. زن:باشه بعدا می بینمتخیلی دوستت دارم. مرد:خداحافظ مرد گوشی را قطع می کند مرد های دیگر با تعجب مات و مبهوت به اوخیره می شوند. بعد مرد می پرسد: اینگوشیمال کیه؟؟؟

/ 0 نظر / 58 بازدید